Construction Workers at Sunset

CUNG CẤP NHÂN CÔNG

Hiện nay các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp lớn) thường thuê nhân viên kỹ thuật có chuyên môn hoặc nhân viên vệ sinh bên ngoài để tiết kiệm chi phí tuyển dụng, quản lý nhân sự, chi phí đào tạo, chi phí nhân công, tiền lương, bảo hiểm… hình thức out-sourcing (thuê ngoài) này đang rất phổ biến và đang trở thành một xu thế tất yếu của sự chuyên nghiệp hóa, giảm thiểu chi phí để tập trung vào các mảng kinh doanh chủ chốt. Từ nhu cầu thực tiễn này công cty TNHH Nhật Quang cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ cung cấp nhân công sau đây:

  • Cung cấp nhân công ngành cơ khí chế tạo

  • Cung cấp nhân công ngàng vệ sinh công nghiệp

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH